Çevre Kimyası: Hava, Su, Toprak Kirliliği 9.Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar


Reklamlar


Reklamlar

ATMOSFERİN CANLI YAŞAMI İÇİN ÖNEMİ


Reklamlar

Çeşitli gazlardan oluşan atmosfer tabakası Dünyayı meteorlardan ve Güneş’ten gelen zararlı ışınlardan korur, yerkürenin aşırı ısınıp soğumasını engelleyerek canlıların Dünya üzerinde yaşamalarına imkan verir. Özellikle atmosfer tabakasını korumak, Dünya üzerinde yaşayan her bireyin sorumluğudur. Özellikle fosil yakıt kullanımı azaltılarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, fabrika bacalarına filtre takılması, taşıtların bakımlarının düzenli periyotlarla yapılması, toplu taşımaya önem verilmesi, CFC (kloroflorokarbon) gazı içeren spreylerin kullanımının engellenmesi bu yöntemlerin başında gelir.

TOPRAK KİRLİLİĞİ

Toprak, birçok canlı için yaşam alanı oluşturur. Bu sebepten dolayı toprak kirliliği bu alanda yaşayan tüm canlıların sağlığını olumsuz etkiler.

Toprak kirliğine sebep olan faktörler;

  • Nükleer atıklar ve piller
  • Kimyasal gübreler, tarım ilaçları
  • Ağır metaller ve çöpler *
  • Endüstriyel atıklar

Not: Evlerimizde kullandığımız laminatlardan salınan formaldehit çevre kirliliğinde rol oynamaktadır.

UNUTMA : Toprak kirlenmesi sağlıksız ürünler oluşumuna sebep olup tüm canlıların yaşam kalitesini doğrudan ya da dolaylı ondan etkiler.

Toprak Kirliliğinin Önlenmesi İçin;

  • Verimli tarım arazilerinde sanayi alanları kurulmamalı ve yerleşim yerleri olarak kullanılmamalıdır.
  • Ev ve sanayi atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanmalı ve depolanmalıdır.
  • Yapay gübre ve tarım ilacı kullanımı kuralına uygun yapılmalı, gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
  • Ağaçlandırma çalışmalarına önem verilmelidir.
  • Nükleer enerji kullanımı bilinçli yapılmalı, nükleer atıklar toprağa zarar vermeyecek şekilde muhafaza edilmelidir.

Çözümlü Soru: Yeryüzünde içme suyu olarak kullanabileceğimiz su oranı diğer su oranlarına göre oldukça düşüktür. Buna göre tatlı su kaynaklarının kirlenmemesi için;
I. Yerleşim yeri olarak su kaynaklarına yakın bölgeler tercih edilmemeli,
II. Atık sular öncelikle arıtım tesislerine gönderilmeli,
III. Kanalizasyon sularının direkt toprağa karışması önlenmelidir.
yargılarından hangileri alınabilecek önlemlerdendir?
A) Yalnız I   B) I ve II   C) Yalnız III    D) II ve III    E) I, II ve III


Reklamlar

Çözüm: I. Yerleşim yerleri su kaynaklarına oldukça uzak olmalıdır. (Doğru)
II. Sular arıtım tesislerinde işlemden geçtikten sonra doğaya bırakılmalıdır. (Doğru)
III. Kanalizasyon sularının toprağa karışması önlenmelidir. (Doğru)

Cevap: E

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar