Başlıca Kimya Endütrileri konu anlatımı 9.sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: Suda iyonlaşmadan çözünen organik bir katının 16 gramının 400 gram suda çözünmesiyle hazırlanan çözelti 1 atm dış basınçta -0,744 ”C’de donmaya başlıyor. Buna göre, çözeltide kullanılan organik maddenin molekül kütlesi kaçtır? (Su için donma noktası alçalma sabiti (Kd): 1,86 C/m)

Soru: l. 0,2 mol MgCIZ tuzu 500 gram suda çözünüyor. Il. 0,1 mol Alclatuzu 1 kilogram suda çözünüyor. lll. 0,4 mol katısı 500 gram suda çözünüyor. Yukarıda verilen bilgilere göre, oluşan çözeltilerin aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar