Başlıca Kimya Disiplinleri konu anlatımı 9.sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: Deniz seviyesinde (1 atm) saf X maddesinin 0,2 moIünün suda çözünmesi ile oluşan çözeltinin donmaya başlanma sıcaklığı -3,72 °C’dir. Buna göre, X maddesi ve suyun kütlesi (gram) aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? (Su için donma noktası alçalması sabiti (Kd): 1,86 °C.m*’)
Soru: MgCIZ tuzu ile hazırlanan 400 mL’lik bir çözelti 100 mL ve 300 mL’lik iki kısma ayrılıyor. Bu iki çözelti için,
l. Molariteleri
ll. Aynı ortamdaki kaynamaya başlama sıcaklıkları
lll. Çözünen MgCIZ nin mol sayısı
niceliklerinden hangileri aynıdır?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar