Atom Modelleri 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

ÖRNEKLER:

I. İki veya daha fazla atomların bir araya gelerek bileşikleri oluştururlar.
II. Bir elementin bütün atomları özdeştir.
III. Tüm maddeler atomdan oluşmuştur.

Yukarıda verilen bilgiler hangi atom modeline aittir?

A) Rutherford atom modeli
B) Dalton atom modeli
C) Modern atom modeli
D) Bohr atom modeli
E) Thomson atom modeli

ÇÖZÜM:

Atomlar içi dolu berk küreciklerdir.
Bir elementin tüm atomları özdeştir.
Farklı elementlerin atomları da farklıdır.
İki veya daha fazla atom birleşerek bileşikleri oluşturur.
Bu atom modeli Dalton atom modelidir.
Cevap :B


Yukarıda verilen atom modelleri tarihsel gelişimine göre ilk olandan son olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

ÇÖZÜM:

Atom modelleri tarihsel gelişime göre,
Dalton atom modeli
Thomson atom modeli
Ruhherford atom modeli
Bohr atom modeli

Cevap :D


I. Atom modelini üzümlü keke benzetmiştir.
II. Atom yarıçapı 10-8cm'dir.
III. Atomda (+) yük sayısı, (—) yük sayısına eşittir.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki atom modellerinden hangisine aittir?

A) Dalton atom modeli
B) Thomson atom modeli
C) Rutherford atom modeli
D) Bohr atom modeli
E) Modern atom modeli

Cevap: B


I. Atomlar içi boş küreciklerdir.
II. Maddelerin atomları bölünemez.
III. Bir elementin atomları özdeştir.
IV. Farklı elementin atomları da farklıdır.
V. Bütün maddeler atomlardan oluşmuşlardır.

Yukarıda verilen Dalton atom modeli ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

Cevap: A


Thomson atom modeli ile ilgili ;

I. Pozitif yükler atomun çekirdeğinde bulunur.
II. Atomda eşit sayılı pozitif ve negatif yüklü tanecikler vardır.
III. Çekirdekte protonlarla birlikte nötronlar da bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II   C) Yalnız III   D) I ve III   E) II ve III

Cevap: B

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar