Atomun Yapısı 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

ÖRNEKLER:

X taneciği 2 elektron verirse,

I. (2+) yüklü katyon olur.
II. Proton sayısı 2 azalır.
III. Tanecik hacmi azalır.
yargılarından hangileri doğrudur.

A) Yalnızl  B) I ve II  C) II ve III  D) I ve III  E) I, II ve III

ÇÖZÜM:
I. 2 elektron verirse 2+ yüklü katyon olur.(Doğru)
II. Elektron alış verişi sonucu proton sayısı değişmez.(Yanlış)
III. Elektron veren taneciklerin hacmi azalır. (Doğru)

Cevap : D


Atom ile ilgili,

I. Aynı atomların nötron sayıları farklı olabilir.
II. Farklı taneciklerin nötron sayıları aynı olabilir.
III. Farklı taneciklerin proton sayıları aynı olabilir.
IV. İzoelektronik taneciklerin en az birisi iyondur.
V. Farklı taneciklerin nükleon sayıları aynı olabilir.

verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Cevap:C


Aşağıda verilenlerden hangisi allotrop değildir?

A) Elmas — Grafit
B) Oksijen gazı — Ozon gazı
C) Döteryum — Trityum
D) Kırmızı fosfor — Beyaz fosfor
E) Flombik kükürt — Monoklinik kükürt

Döteryum - Trityum —> İzotop.
Elmas - Grafit —> allotrop
Oksijen gazı — Ozon gazı —> allotrop
Kırmızı fosfor - Beyaz fosfor —> allotrop
Rombik kükürt - Monoklinik kükürt —> allotrop

Cevap:C


O2 ve O3 molekülleri ile ilgili,

I. AIIotroptur.
II. Tepkimeye girme istekleri farklıdır.
III. Molekül şekilleri farklıdır.
verilenlerde, hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Cevap: E


Yukarıda A, B, ve C elementlerinin proton sayısı - elektron sayısı grafiğinde yerleri belirtilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) B ve D elementleri nötrdür.
B) B elementi ile C elementinin kimyasal özellikleri aynıdır.
C) A elementi bir katyondur.
D) C elementi bir anyondur.
E) A ve B nin elektron sayıları aynıdır.

Cevap : B

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar