Atomun Kuantum Modeli Konu Anlatımı 11. sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Kimya

İsabet Akademi: Atomun Kuantum Modeli 1


Reklamlar

İsabet Akademi: Atomun Kuantum Modeli 2

İsabet Akademi: Atomun Kuantum Modeli 3

Soru: İçinde ideal bir gaz bulunan elastik bir balonun 27°C deki bir odada hacmi 12 L iken çok soğuk bir kış gününde -3°C deki dış ortama çıkarılıyor. Balondaki gazın basıncı ve miktarı değişmediğine göre, son durumda balonun hacmi kaç L olur?
Soru: Asit yağmurları ile ilgili,
l. İnsanlarda çeşitli solunum yolları, nefes darlığı gibi hastalıklara neden olur.
II. Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılarak oluşumu azaltılabilir.
III. Fosil yakıtlar, ekzoz dumanları ve fabrika bacalarından çıkan gazların yağmurla birleşmesi sonucunda oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Gerçek gazlar ile ilgili,
I. Moleküller arasındaki etkileşimler ihmal edilir.
II. Gerçek bir gazın ölçülen basıncı, ideal gaz denkIeminden hesaplanan basınçtan daha küçüktür.
III. Öz hacimleri sıfır kabul edilir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
Soru: l. Basınç sabitken mol sayısını yarıya indirip, mutlak sıcaklığı iki katına çıkarma
II. Mol sayısı sabitken basıncı ve mutlak sıcaklığı iki katına çıkarma
lll. Mol sayısı, basınç ve mutlak sıcaklığı iki katına çıkarma
ideal bir gaz için değişimlerinden hangileri yapılırsa gaz hacmi değişmez?

Soru: Mutlak tüpleri doldurulurken tüpün içinde hacmin %15’i kadar genişleme payı bırakılır. Bırakılan boşluk buharlaşan gazla dolar ve kullanılan gaz bu kısımdan çekilir. Buna göre, 12 kg’lık mutfak tüpü için 22,1 L gaz basıldığına göre tüpün tamamen doldurulması için kullanılacak gaz hacmi kaç dm3 olur?
Soru: Sıvılar ve özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlışı?
A) Moleküller arası çekim kuvvetleri gazlardan fazIadır.
B) Hacimleri belirli, şekilleri belirsizdir.
C) Titreşim ve öteleme hareketi yaparlar.
D) Gazlar gibi sıkıştırılabilir akışkanlardır.
E) Sıcaklıkları artırıldığında buharlaşarak gaz hale
geçerler.


Reklamlar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar