Atomu Oluşturan Temel Tanecikler video konu anlatımı 9.sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: Bir taneciğin ;
l. proton sayısı, elektron sayısından fazla ise elektron vermiştir.
ll. proton sayısı elektron sayısından fazla ise proton vermiştir.
III. proton sayısı elektron sayısına eşit ise nötrdür
Yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Aşağıdakilerden hangisi izotop atomlar için doğrudur?
A) Aynı taneciklerin nötron sayıları farklı olabilir.
B) Farklı taneciklerin proton sayıları aynı olabilir
C) Farklı taneciklerin nötron sayıları aynı olabilir
D) Farklı taneciklerin kütle numaraları aynı olabilir
E) Aynı taneciklerin elektron sayıları aynı olabilir.

Soru: Amorf katılar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Amorf katılarda yumuşamanın başladığı sıcaklığa camsı geçiş sıcaklığı denir.
B) Serttirler ve sıkıştırılamazlar.
C) Belirli erime sıcaklıkları yoktur.
D) Buz, yemek tuzu, elmas, grafit örnek olarak verilebilir.
E) Tanecikleri gelişi güzel istiflenmişlerdir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar