Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi video konu anlatımı 9.sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: I. Çok sabırlı olmalı
II. Kendini geliştirmeye açık olmalı ve yenilikleri takip etmelidir.
IlI. Gözlem ve deney yapmayı sevmeli
IV. Öğrencilerinin duygu ve düşüncelerini anlayabilmeli
V. Yaratıcı olmalıdır.
Kimya öğretmenliği mesleğini seçmek isteyen bir kişi yukarıdakilerden kaç tanesine sahip olmalıdır.

Soru: I. Saftırlar.
II. Bileşenler arasında belirli bir oran vardır.
III. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrışamazlar.
IV. Homojen görünümlüdürler.
V. En az iki cins atom içeren saf maddedir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri hem element hem de bileşikler için doğrudur?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar