Atom Modelleri konu anlatımı 9.sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: Suyun donma noktasının 0 °C olduğu bir ortamda yukarıdaki NaCI çözeltisi hazırlanıyor. çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı -3,72 °C ise x kaçtır? (NaCI: 58 g/mol, suyun donma noktası alçalması sabiti Kd: 1,86 °C/m) 4 X tuzunun çözünürlüğünün sıcaklıkta değişimi grafikteki gibidir. Buna göre,
l. 30 “C’de 100 g su ile hazırlanan doygun çözeltinin sıcaklığı 20 °C indirildiğinde oluşan doygun çözeltinin kaynama noktası daha yüksektir.
ll. X tuzunun çözünmesi endotermiktir.
lll. Aynı ortamda 20 ”C’de 100 g su ile hazırlanan doygun çözelti ile 30 ”C’de 100 g su ile hazırlanan çözeltinin kaynama anında buhar basınçları eşittir. 4 yargılarından hangileri doğrudur?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar