Atom Modelleri konu anlatımı 9.sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: l. Asetit asit
ll. Nitrik asit
Ill. Hidroklorik asit
Yukarıda bazı bileşiklerin sistematik adları verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Üçünde de hidrojen atomu bulunur.
B) I. ve II. bileşikler üç farklı tür atom içerir.
C) Ill. bileşiğin bileşiğin ticari adı tuz ruhudur.
D) II. nin formülü HNO2’dir.
E) I. bileşiğin ticari adı sirke asidi olarak kullanılır.

Soru: Yukarıda verilen kimyasal madde depolama matrisinde beraber depolanabilenler +, depolanamayanlar – ile gösterilmiştir.
Buna göre,
l. Oksitleyici maddeler diğer risk sembolleri ile tehlike oluşturmaktadır.
Il. Tahriş edici maddeler alevlenebilir maddeler ile depolanabilir.
lll. Oksitleyici ve tahriş edici maddelerin toksik maddelerle depolanma koşulları aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar