Atom Kavramının Gelişimi Yasalar Konu Anlatımı 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya

İsabet Akademi: Atomun Kuantum Modeli 1


Reklamlar

İsabet Akademi: Atomun Kuantum Modeli 2

Soru: Element kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Simya döneminde toprak bir elementtir.
B) Simya döneminde hava ve ateşin bileşiminden sıcaklık oluşur.
C) Simya dönemindeki elementlerden hava kimya döneminde de element olarak kabul edilmektedir.
D) Simya döneminde altın &Ş şekli ile kimya döneminde Au ile gösterilir.
E) Kimya döneminde elementler sembollerle gösterilmektedir.

Soru: Yukarıdaki tabloda çok eskiden beri bilinen altın, cıva ve kurşun elementlerini göstermek için kullanılan kavramlar verilmiştir.
Buna göre,
I. Elementlerin gösterimi eski çağlardan günümüze değişiklik göstermiştir.
II. BerzeIius`un elementler için tasarladığı gösterim günümüzde kullanılmaktadır.
Ill. 1700’lü yıllarda kullanılan element simgeleri bileşiklerin kimyasal formülünü yazmayı kolaylaştırmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Yukarıdaki tabloda simya döneminde bulunan bazı
elementlerin simgeleri verilmiştir.
Buna göre,
l. Simyacılar elementleri gezegenlerle eşleştirmiştir.
ll. Simyacılar için en değerli olan madde güneş ile eşleştirilmiştir.
III. Demirin simya dönemindeki simgesi ile günümüzdeki gösterimi aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar