Atom İle İlgili Düşünceler Konu Anlatımı 11. sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Kimya

İsabet Akademi: Atom İle İlgili Düşünceler 1


Reklamlar

İsabet Akademi: Atom İle İlgili Düşünceler 2

Soru: Basıncı sabit tutulan belli miktar bir gazın sıcaklığı ile hacmi arasındaki İlişki Jocques Charles tarafından incelenmiştir. Buna göre,
I. İçi gaz dolu balon soğuk ortama bırakılınca büzüşür.
II. Isıtılan demir parçasının hacmi genleşerek artar.
III. Buzdolabına konulan su dolu cam bardağın bir süre sonra çatlaması
yargılarından hangileri Charles yasası ile ilgilidir?
Soru: Atmosfer, canlının hayatının devamını sağlayabilmesi için en önemli unsurlardan biridir. Buna göre,
I. Güneşten gelen zararlı ışınları tutar.
ll. Dünyanın aşırı ısınma ve soğumasını engeller.
lll. Uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlar.
yargılarından hangileri atmosferin gerçekleştirdiği olaylardandır?

Soru: Birleşmiş Milletler’in “Seal The Deal” (bu işi bitirelim) adlı bir kampanyası bulunuyor. Burda tek bir mesaj veriliyor; “İklim değişmesin iklim için biz değişelim.” sloganı ile …………………….’nın önüne geçilmeye çalışılıyor. Buna göre, yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Asit yağmuru
B) Küresel ısınma
C) Yer altı suları
D) Ozon tabakası delinmesi
E) Gübre kullanımı
Soru: Gazların basıncı ile ilgili,
I. Kapalı kaptaki gaz molekülleri kabın yüzeylerine ve kendi aralarında çarpıştığı için basınç yapar.
II. Kabın her noktasında gaz basıncı aynıdır.
III. Esnek olmayan çarpışmalar sonucunda basınç oluştururlar.
yargılarından hangileri doğrudur?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar