Atom Altı Parçacıkların Genel Özellikleri İzotop, İzoton Konu Anlatımı 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya

İsabet Akademi: Atom Altı Parçacıkların Genel Özellikleri İzotop, İzoton 1


Reklamlar

İsabet Akademi: Atom Altı Parçacıkların Genel Özellikleri İzotop, İzoton 2

Soru: Crooks tüpü ile Thomson’un yaptığı katot ışınları deneyi ile ilgili,
I. Katot ışınları katottan anota doğru hareket ederler.
Il. Katot tüpünün cam çeperinde sarı – yeşil floresan ışık yansıması olmuştur.
lll, Elektronlar için yük / kütIe(e/m) oranı bulunmuştur.
yorumlarından hangileri doğrudur?

Soru: Faraday’ın yapmış olduğu elektroliz deneyleri ile ilgili,
l. Elektrik yükleri parçacıklar halinde taşınır.
Il. Bir atom ancak belirli bir miktar veya bu miktarın bazı basit katları kadar elektrik yükü taşıyabilir.
lII. Aynı miktar elektrik yükü ile çeşitli elementlerin biriken kütleleri atom kütlelerine bölündüğünde sabit bir tam sayı elde edilir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru: Bir X maddesi ile ilgili,
– Fiziksel ya da kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılmıyor.
– Erime ve kaynama noktası sabitlir.
– Atomik yapıya sahiptir.
bilgileri veriliyor.
Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Altın B) Yemek tuzu
C) Oksijen gazı D) Su
E) Hava

Soru: Laboratuarda uyulması gerekli olan kurallar ile ilgili,
l. Çalışma sırasında kişi kendini ve çevresindeki kişileri tehlikelerden korumalıdır.
II. Çevre kirliliği konusunda hassas davranılmalıdır.
Ill. Kimyasal maddelerin neden olacağı tehlikeler bilinmeli ve dikkatli olunmalıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?


Reklamlar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar