Atom Altı Parçacıklar Konu Anlatımı 9.sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya


Reklamlar

Soru: I. Elementler kimyasal sembollerle gösterilirler.
II. Bileşikler farklı cins atom tek cins molekül içeren saf maddelerdir.
lIl. Co yapısı karbon ve oksijen atomlarından oluşur.
IV. Bileşikler kendini oluşturan elementlerin özelliğini gösterir.
Yukarıda verilen yargılardan doğru olanların (D),
yanlış olanların (Y) ile sırasına göre gösterin.

Soru: Bakır elementi ile ilgili,
l. Kimyasal sembolü iki harfli gösterime sahiptir.
ll. Mono atomik yapıya sahiptir.
Ill. Bütün bakır atomlarının çekirdeğindeki proton sayıları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Bir bileşik ile ilgili,
– Ticari olarak tuz ruhu olarak adlandırılır.
– Temizlik maddesi olarak kullanılır.
– Yapısında iki tür atom bulunur.
bilgileri veriliyor.
Bu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar