Asit ve Baz Tepkimeleri konu anlatımı 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Kimya


Reklamlar

Halojenler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Elektron alma eğilimindedirler.
B) VII A grubu elementidirler.
C) +1 yüklü iyonları soygaz elektron dizilimindedir.
D) Atom numaraları arttıkça erime ve kaynama noktaları artar.
E) Elementel halde iki atomlu moleküller halinde bulunur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi
Reklamlar